| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Blog | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Social Media | Słupsk TV |
Domeny Internetowe Słupsk Domeny Internetowe Słupsk Domeny Internetowe Słupsk Domeny Internetowe Słupsk Domeny Internetowe Słupsk


Domeny On-line Słupsk / Domeny On-line / Dostawca usług internetowych


Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk


Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk

Dostawca usług internetowych, usługodawca internetowy, ISP (od ang. Internet service provider) – podmiot oferujący usługę dostępu do sieci Internet.Historia

Połączenie wdzwaniane
W latach 90. XX wieku najpopularniejszą z usług dostępu do Internetu oferowanych przez ich dostawców było połączenie wdzwaniane. Łączenie modemu klienta z urządzeniem dostępowym dostawcy było realizowane za pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej: analogowej (o przepustowości 54 kb/s) lub cyfrowej ISDN (o przepustowości 64 kb/s lub 2 × 64 kb/s). Połączenie następowało przez wybranie odpowiedniego numeru telefonicznego oraz zalogowanie się do usługi przy użyciu okienka terminalu – w przypadku Telekomunikacji Polskiej był to numer "0-202122", a identyfikator użytkownika (login) i hasło brzmiały "ppp". Użytkownik ponosił jedynie koszty czasu trwania połączenia telefonicznego, płacąc 29 groszy netto za każdą trzyminutową jednostkę taryfikacyjną (tzw. impuls). W przypadku połączenia ISDN o przepustowości 128 kb/s (2 × 64 kb/s) opłata była podwójna, ponieważ do takiego połączenia wykorzystywane były dwa kanały telefoniczne.

Home Internet Solution
Home Internet Solution (HIS) to rozwiązanie będące stałym dostępem do Internetu z przepustowością maksymalną 115,2 kb/s za pomocą modemu (terminalu) HIS-NT, łączącego się ze swoim odpowiednikiem HIS-NAE w centrali telefonicznej. W Polsce pojawiło się ono w roku 1998 za sprawą Telekomunikacji Polskiej, która oferowała je jako SDI. Zasadniczą różnicą w odniesieniu do połączeń wdzwanianych był stały dostęp (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) za określoną stawkę miesięczną. Innymi różnicami były: możliwość wykonywania w tym samym czasie rozmowy telefonicznej tą samą linią analogową (szybkość połączenia HIS zmniejszała się wówczas do 70 kb/s) oraz stały adres IP u dostawcy.

Linie dzierżawione
Rzadko stosowane do użytku przez użytkowników końcowych, szczególnie odbiorców prywatnych, nieco częściej przez firmy. Rozwiązanie będące wydzierżawieniem kabla (najczęściej pary przewodów) łączącego lokal klienta z urządzeniami dostawcy podłączonymi stale do Internetu. Opłaty abonamentowe pobierane były zarówno przez właściciela kabla (wysokość zależna od deklarowanej przepustowości), jak i usługodawcę.


Rozwiązania oferowane obecnie
Obecnie oferty dostawców reprezentowane są przez dwa główne nurty – dostęp stacjonarny oraz mobilny. Oba rozwiązania należą do grupy usług szerokopasmowej transmisji danych. Pierwszy z nich mimo dużego zróżnicowania usług na rynku można w skrócie scharakteryzować jako stały dostęp do Internetu, o dużej przepustowości bez ograniczeń ilości pobieranych danych, o zasięgu ograniczonym do małego obszaru, w którym jest przyłącze (lokal mieszkalny, biuro, hot spot).
Najczęściej spotykane techniki to:
* xDSL przy użyciu istniejących linii telefonicznych
* DOCSIS w sieciach telewizji kablowej
* WLAN lokalni ISP (WISP) zazwyczaj korzystający z usług dalszych dostawców
* WiMAX – szerokopasmowy dostęp radiowy.

Rozwiązania mobilne to oferty sieci GSM. Ich główną zaletą jest możliwość korzystania z Internetu w każdym miejscu, które jest w zasięgu działania sieci operatora. Prędkości dorównują tym spotykanym przy dostępie stacjonarnym (obecnie zwykle w dużych aglomeracjach miejskich). Charakterystyczną cechą tej usługi jest ograniczanie ilości odbieranych i wysyłanych danych. Limity transferowe są różne i zależą od operatora oraz standardu wykupionego abonamentu.

Do grupy rozwiązań mobilnych należą techniki GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, OFDM udostępniane w sieciach komórkowych różnych generacji.


Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk


Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk
Domeny Internetowe Słupsk